Aktualności


Witamy Państwa na stronie Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek. Mamy nadzieję, że włączą się Państwo w jej funkcjonowanie i stanie się ona przez to forum wymiany myśli, osiągnięć i doświadczeń.

Zapraszamy!


Spotkanie w Krakowie

15.10 - 18.10.2007: spotkanie Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek
"Perspektywy astrofizyki cząstek", Kraków
www.oa.uj.edu.pl/konferencje/2007astroparticle
  Opis działań Sieci
Główne cele, jakie zamierza osiągnąć sieć naukowa w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych finansowanych z dotacji to prowadzenie wspólnych badań w dziedzinie astrofizyki cząstek elementarnych szczególnie w zakresie zastosowania metod eksperymentalnych i aparatu teoretycznego fizyki cząstek elementarnych i fizyki jądrowej do badań obiektów astronomicznych i procesów fizycznych zachodzących w kosmosie, zastosowania metod astrofizyki do badań obiektów astronomicznych i procesów fizycznych w kosmosie z wykorzystaniem takich nośników informacji jak kwanty pola elektromagnetycznego, promieniowanie kosmiczne, neutrina i fale grawitacyjne, poszukiwania nieznanych cząstek elementarnych istniejących we Wszechświecie, m.in. cząstek tzw. "ciemnej materii". Design & CMS (Kociołek 3.0) Jan Kotlarz (c) 2007.